Dahlby - tomt 33, Hörnet

AO-1: Kvartersområde för fristående småhus, tomt 33

 Byggrätt:            Bostadsbyggnad 200 m2
                          Ekonomibyggnad 60 m2

nr
kvarter
tomt
m2
planbeteckning
byggrätt m2
pris €
33
476
11
1 542
AO-1
200+60
30 000 €