Kommunens byggnads- och miljötillsyn finns  i det så kallade Andelsbankshuset, Kolabacksvägen 4 i Dalsbruk.
Öppet: Ti-Fre kl. 9-11 och kl.12-15

Lov- och tillståndsansökningar hanterar du smidigt via nätet på adressen www.lupapiste.fi.


Lupapiste-logo-rgb-l

Kimitoöns kommun har 100 % elektronisk lovhantering. Ansökningarna lämnas elektroniskt via Lupapiste.fi tjänsten.