Avloppsvattenbehandling

Man behöver inte förnya avloppssystemet om:

- Bygglovet för fastigheten har beviljats 2004 eller senare.
- Fastigheten ansluts till avloppsnätet.
- Fastigheten redan har ett godkänt avloppsvattensystem som uppfyller kraven.
- Man är stadigvarande bosatt fastighetsinnehavare och är född före den 9.3.1943.
- Fastigheten inte har rinnande vatten och wc, utan endast utedass eller en toalett
som inte producerar avloppsvatten (t.ex.  komposterande toalett).

Om man hör till dem som behöver förnya sitt avloppsvattensystem så gäller följande:

  • Byggnaden ligger högst 100 meter från ett vattendrag/från havet eller är på ett grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning.

Karta där det ljusröda området är riktgivande avstånd för 100 meter från vattendrag/från havet. I karttjänsten syns också de klassificerade grundvattenområdena (lila färg).

- Avloppsvattensystemet ska uppfylla gällande reningskrav och vara förnyat senast den 31.10.2019.
- Det finns möjligheter att avvika från kraven om mängden avloppsvatten är anmärkningsvärt liten eller om kostnaderna är oskäligt höga för fastighetsägaren.

Man kan ansöka om tillstånd att avvika från kraven av kommunens miljövårdsmyndighet efter den 31.10.2019.

  • Byggnaden ligger längre än 100 meter från ett vattendrag/från havet och är inte på ett grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning

- Avloppsvattensystemet skall repareras eller förnyas när man bygger en vattenklosett eller reparerar vatten- och avloppsanläggningar samt när man gör reparationer och förändringar som kräver bygglov.
- Det finns ingen möjlighet att avvika från rengöringskraven i dessa fall.

Blanketten gällande avloppsvattenbehandling, som behövs som bilaga till åtgärdstillståndet eller bygglovet

Eventuella frågor angående avloppsvattenbehandling besvaras av kommunens miljöinspektör.

Skyldighet att ansluta sig till Vattentjänstverkets vatten- och avloppsvattenledning

Enligt lagen om vattentjänster ska en fastighet inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde anslutas till verkets vatten- och avloppsvattenledning. Enligt lagen om vattentjänster kan man i speciella fall hos kommunens miljövårdsmyndighet ansöka om befrielse från anslutningsskyldigheten. Eventuella frågor angående avloppsvattenbehandling besvaras av kommunens miljöinspektör.

Kimitoöns kommuns riktlinjer för befrielse av enstaka hushåll från anslutningsskyldighet till vattentjänstverkets vattenledning.

Kimitoöns kommuns riktlinjer för befrielse av enstaka hushåll från anslutningsskyldighet till vattentjänstverkets avlopp