1hornugglan kyttar

Kontaktuppgifter till Miljötillsynen

Postadress : Kimitoöns kommun, Tillsynsenheten , PB 22, 25701 Kimito.
Besöksadress : Kolabacksvägen 4, 25900 Dalsbruk, Öppet: Tis-Fre kl.9-11 och kl.12-15


Sonja Lindström, Ledande miljösekreterare
Tel. 02 4260 815 / 044 521 1234 , fornamn.efternamn@kimitoon.fi
-allmän förvaltning inom miljövård
-föredragande i miljöärenden i Bygg- och miljötillsynsnämnden
-ärenden enligt miljöskyddslagen (t.ex. miljötillstånd, bullerärenden) och vattenlagen

Camilla Puranen, Miljöinspektör
Tel. 02 4260 816 / 050 400 0179, fornamn.efternamn@kimitoon.fi
-avloppsvattenhantering
-ärenden enligt lagen om vattentjänster
-ärenden enligt avfallslagen

Raili Törnqvist, Byråsekreterare

Tel. 02 4260 811, fornamn.efternamn@kimitoon.fi
-kansliuppgifter
-fakturering
-arkivet