Aktuella planer

Under flikarna till vänster hittar du planmaterial om planer som för tillfället är under arbete. Där finns det planmaterial som finns till påseende. För att kunna följa med planprocessen bättre lämnas material kvar som varit till påseende under tidigare skeden. Kommunen har förnyat sina webbsidor hösten 2017 och planmaterial som varit till påseende före det har inte flyttats över till de nya webbsidorna. Om du behöver kolla gamla uppgifter kan du kontakta planläggningsenheten där allt planmaterial finns sparat.

webb plan