Vindpark delgeneralplan för Nordanå - Lövböle

Besvär, Åbo Förvaltningsdomstol

Godkännande:
Kommunfullmäktige 9.12.2014 §57
Kommunstyrelsen 26.11.2014 §150
Tekniska nämnden 24.11.2014 §201

Förslag II till påseende: 2.10 - 3.11.2014

Förslag till påseende: 26.6 - 29.8.2014

Utkast till påseende: 8.11 - 7.12.2012

Anhängiggörande: 9.6.2011

Planeringsbeslut: 22.3.2011


Vindpark delgeneralplan för Gräsböle

Tekniska nämnden har den 12.12.2017 §134 beslutat att avsluta planläggningen.

Planen reviderad till tekniska nämnden

Godkännande:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen 23.9.2014 §112
Tekniska nämnden 25.8.2014 §137

Förslag III till påseende: 8.5 - 8.6.2014

Förslag II till påseende: 10.10 - 13.11.2013

Förslag till påseende: 7.3 - 18.4.2013

Utkast till påseende: 21.6 - 3.8.2012

Anhängiggörande: 9.6.2011

Planeringsbeslut: 22.3.2011