Ansökan om planändring

Vi rekommenderar att du kontaktar kommunens planläggningsarkitekt redan före planeringsskedet. Planläggningsenheten kan bland annat hjälpa dig med att hitta en kompetent konsult för uppdraget. Planläggningskostnaderna betalas av den som ansöker om planändring. 

När behövs planändring?

  • En planändring kan bli aktuell om undantag från planen inte går att bevilja.
  • Den vanligaste planändringen gäller fritidstomter i skärgården. Ta först reda på vilken plan som är i kraft på området och fyll sedan i blanketten för planändring.
  • Ute i skärgården är det antingen en stranddelgeneralplan eller en stranddetaljplan som gäller.
  • Det går också att göra mindre planändringar på t.ex. detaljplaneområden.
  • Hittar du inte planen? Planläggningsenheten kan hjälpa dig.

Planändring på stranddelgeneralplanområde

Planändringsprocessen inleds med att du fyller i blanketten för planändring och lämnar in den till planläggningsenheten. Konsultarvodet för en liten planändring som t.ex. flytt av en byggrätt är vanligen ca 5000-8000 euro.

Kommunens avgift för planändringen framgår ur kommunens serviceprislista för planläggningstjänster.

Planändring på stranddetaljplanområde

Stranddetaljplanerna är markägarplaner. Markägaren kan fritt anlita en kompetent konsult för uppdraget. Planändringsprocessen inleds genom att blanketten för planändring lämnas in till planläggningsenheten. Kommunen fakturerar en avgift för planändringen enligt sin serviceprislista för planläggningstjänster.