Havainnekuva
Illustrationsbild använd i samband med planarbetet för Dalsbruk hamn detaljplan.