kemionsaari-850x320

Avfallshantering

Avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands Avfallsservice ansvarar i Kimitoöns kommun för bostadsfastigheters, både fasta och fritidsfastigheters avfallshantering.

  • Insamling av hushållens samt jord- och skogsbrukets farliga avfall, återvinningspunkternas och avfallsstationernas skötsel samt avfallsrådgivning hör även till bolagets uppgifter.
  • Alla bostadsfastigheter är skyldiga att ansluta sig till avfallstransporten.
  • Det är avfallsservicenämnden för Sydvästra Finland som ansvarar för avfallshanteringens myndighetsuppgifter. Anmärkningar gällande avfallsavgifterna riktas till avfallsservicenämnden.

Fastighetens läge bestämmer transportsättet

Avfall på Kimitoön samlas in fastighetsvis och områdesvis. 

  • Fastighetsvis insamling: Från fastigheterna på Kimitoöns huvudö och Lövö-Kasnäslandet samlas och transporteras det brännbara avfallet fastighetsvis. Det återvinningsbara avfallet samlas och transporteras delvis från områdesinsamlingspunkterna för återvinningsbart avfall och delvis direkt från de stora husbolagens fastigheter.
  • Områdesinsamling: På andra öar, såsom Rosala-Hitis och Högsåra, transporterar fastighetens invånare själv det brännbara avfallet och det återvinningsbara avfallet till områdesinsamlingspunkternas gemensamma kärl. 

Avfallshanteringens grundavgift

Förutom avgiften för tömning av avfallskärl betalar man på Kimitoön också en grundavgift för avfallshantering.

För grundavgiften får invånarna hämta farligt avfall till de i skärgården och på fastlandet kringkörande uppsamlingsstationerna samt de 12 fasta mottagningsplatserna. Mediciner kan föras till apotek utan särskild avgift. För inkomsten av grundavgift ordnas info om avfallshantering i skolor, husbolag och på evenemang. Man gör också avfallshandböcker och tidningen "Mot morgondagen" som delas ut  till alla hushåll. För grundavgiften upprätthåller man också LSJH:s insamlingspunkter och sorteringsstationer samt kundservicen vid dessa. Utöver detta finansierar man med grundavgiften den gemensamma avfallsmyndighetens verksamhet.

Mera om grundavgiften: https://www.lsjh.fi/sv/priser/grundavgift/

Kontaktuppgifter

Sydvästra Finlands Avfallsservice
Kundtjänst tel. 0200 47470
E-post: asiakaspalvelu@lsjh.fi
www.lsjh.fi

Avfallsservicenämnden för Sydvästra Finland
PB 355, 20101 Åbo
E-post: jatehuoltolautakunta@turku.fi