Avfallsservicenämnden

Kommunens myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen sköts av Avfallsservicenämnden för Sydvästra Finland.

Nämndens beredande och verkställande organisation är Åbo stads miljösektor. Miljövårdschefen  fungerar som föredragande på nämndens möten. Nämnden har två tjänster för avfallsserviceombud och en funktionär. Verksamhetsstället finns vid Åbo stads miljövårdsenhet  Puolalagatan 5 (2. våningen) Åbo.

Nämnden gör upp avfallshanteringsbestämmelser, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsbestämmelserna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsservicenämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshanteringen fungerar. Anmärkningar gällande avfallsavgifterna riktas till avfallsservicenämnden.