Lietteenkerays-850x320

Insamling av slam

Insamlingen av slam från slambrunnar och slutna avloppstankar på Kimitoön sköts av Sydvästra Finlands Avfallservice.

Slambrunnar och slutna avloppstankar töms kommunalt anordnat på Kimitoöns huvudö, Lövö-Kasnäs, Rosala-Hitis och Högsåra. På andra områden beställer fastighetsinnehavaren även i fortsättningen tömningen från valbar entreprenör.

Mera information hittar du på Sydvästra Finlands Avfallservice webbsidor.