1_IMG_2612

Kimitoöns Värme

Det kommunalt ägda bolaget Kimitoöns Värme har fjärrvärmenät i centrum av Dalsbruk och Kimito. Värmen alstras av två fliskraftverk.