Avgifter

Avgifter från 1.1.2016

Avgiften höjdes senast 22.10 2015, när direktionen för Kimitoöns Vatten höjde bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten from 1.1.2016. Orsaken till höjningen är att verket i annat fall skulle göra förlust. Taxan behöver inte justeras lika mycket som beräknades 2011.

Avloppsvatten: 3,10 €/m3 + moms 24 %
Vatten: 1,85 €/m3 + moms 24 %