20160125221754-2927513f-me

Dalsbruks torg

Torghandeln på Dalsbruks torg pågår året om onsdagar och lördagar kl. 8.00-14.00. 

Under sommarmånaderna är torghandeln mycket livlig. Som mest kan ca 70 försäljare vara på plats med de mest mångskiftande varor. Torget är också en träffpunkt för sommarfolket och ortsborna.

Försäljare

  • Torgavgiften är 4,5 - 36 € beroende på platsens storlek.
  • Avgiften uppbärs ungefär kl. 8.00 under torgdagarna. 
  • Platserna delas ut samtidigt. 
  • Ofta återkommande försäljare har rätt till vissa givna platser.

Torgplatser, kontakt:
Juha-Pekka Seppälä vid Juha-Pekan Kiinteistösiivous Oy, tel. 0400 584 142.

Scen

Torgscenen och torget får användas gratis till uppträdanden och olika evenemang hela året. Reserveras i förväg.
Mera information:


Tom-Robert Taipale
Byråsekreterare, samhällsteknik
02 4260 862

20160125221754-9e8d69d3-me

Kimito torg

Kimito torg ligger vid Villa Lande, Torgvägen 5. Torget är öppet fredagar kl. 14.00-20.00 året om.

Torgplatserna är gratis. Ingen förhandsreservation av torgplatsen behövs. 

Torgförsäljarna uppmanas att köra till torget via Arkadiavägen.

Scen

Torgscenen och torget får användas gratis till uppträdanden och olika evenemang hela året. Reserveras i förväg.
Mera information:


Tom-Robert Taipale
Byråsekreterare, samhällsteknik
02 4260 862