2_IMG_2623

Vägar och trafik

Kommunen har hand om underhållet av detaljplanevägar. Landsvägarna sköts av vägförvaltningen. Mindre byvägar sköts oftast av enskilda väglag.

Vägunderhåll

Enheten för samhällsteknik koordinerar snöplogning, sandning, asfaltering och gatubelysning längs detaljplanevägar.

Felanmälan vägunderhåll

Landsvägar:
Trafikens kundservice (NTM / Trafikverket).
Tel. 0295 020 600, må-fre kl. 9-16.

Detaljplanevägar:
Jan Sjöholm, arbetsledare, Kimitoöns kommun
Tel. 040 668 5839
jan.sjoholm(a)kimitoon.fi

Felanmälan vägbelysning

Jan Sjöholm, arbetsledare, Kimitoöns kommun
Tel. 040 668 5839
jan.sjoholm(at)kimitoon.fi

Trafik

Utvecklingsavdelningen sköter olika trafikfrågor såsom glesbygdstrafik, regionbiljettärenden och trafiksäkerhetsfrågor. Avdelningen svarar också för allmän intressebevakning av kommunikationer, såsom vägar, broar, färjor, förbindelsefartyg samt utlåtanden om bussturer och olika tidtabeller.

Vid frågor eller anmärkningar gällande trafik kontakta:

Mats Nurmio, företagsrådgivare, Kimitoöns kommun
Tel. 040 053 9179.
mats.nurmio(at)kimitoon.fi