20160125221754-7479156f-me

Båtplats

Kommunen hyr ut båtplatser i Dalsbruk och Lammala.

  • Båtplatserna är avsedda för båtar av längd 2,5-10 meter.
  • För båtplats uppbärs en årsavgift. Båtplatser kan hyras från tekniska kansliet.
  • Upptäcker du att det är något fel med bryggan eller att det finns behov av förbättringar ta kontakt med arbetsledare Jan Sjöholm.