IMG_1630

Bussar & förbindelsefartyg

Utvecklingsavdelningen sköter olika trafikfrågor såsom glesbygdstrafik, regionbiljettärenden och trafiksäkerhetsfrågor. Avdelningen svarar också för allmän intressebevakning av kommunikationer, såsom vägar, broar, färjor, förbindelsefartyg samt utlåtanden om bussturer och olika tidtabeller.

Bussar

Kimitoön har regelbundna bussförbindelser till Åbo, Helsingfors och Salo.

Förbindelsebåtstrafik

Ett grundvillkor för en levande skärgård är en fungerande färjtrafik. Följande färje- och fartygstrafik är gratis för användaren:

Taxi och taxibåtar

Information om taxiföretag och taxibåtar på Kimitoön: