Gå till innehållet

Horisonttiin soutajat

Tid:
- kl. -
Plats:
Taalintehtaan Ruukinmuseo - Dalsbruks Bruksmuseum
Adress:
Takkirautavalimo, Masuunintie 2 - Tackjärnsgjuteriet, Masugnsvägen 2
Arrangör:
Taalintehtaan Ruukinmuseo
Telefon:
0409309918

“Horisonttiin soutajat” berättar om träbåtens födelse, liv och död samt livet efter döden.

I skärgården har roddbåten varit en nödvändighet och båtsnideri en allmän hantverkskunskap. Idag håller detta kulturarv på att försvinna.

Träbåtens livscykel ger en bild av en tvivelaktig utveckling av en förnybar men känslig naturresurs. Hur det naturliga och traditionella trämaterialet har förlorat sin position på grund av plasten. Vad har inte plastens övermakt gjort med det naturliga kretsloppet.

Materialet till utställningen har bearbetats under en lång tid. Konstnären Andréa Vannucchi har under de 20 år som hon bott i Finby fotograferat byggandet av träbåtar samt många övergivna och förmultnade träbåtar, samt samlat förbybornas berättelser och fotografier som hör ihop med temat. Den långa tidprocessen har möjliggjort dokumentationen av båtarnas långsamma förmultningsprocess.

”Horisonttiin soutajat”-boken har illustrerats av Keanne van de Kreeke.

Vesa Purokuru har skrivit texterna och dikterna. Materialet baserar sig på fakta och historiska data samt traditioner som Andréa Vannucchi har samlat av båtsnidare och finbybor.

Träbåten återskapar människans förlorade koppling till naturen. Den för oss till livets källa och naturkrafternas centrum. I en båt på ett stormande hav eller i ett tält på en holme erinrar vi att människan är en del av naturen – inte skapelsens krona. När plasten sprids i världshaven och i människornas blod, får trämaterialet en ny möjlighet.

Den nordiska klinkbåtstraditionen har upptagits i Unescos immateriella kulturarvsförteckning år 2021.

Öppet mån-lör 10-16 vanligen.