Jobb på Kimitoön-Expo 2.2.2018

Fredagen den 2.2.2018 klockan 13-17.00 arrangerar Kimitoöns kommun (sysselsättningstjänsterna och företagsrådgivningen), Kimitoöns Företagare, med flera Jobb på Kimitoön-Expo i Wrethalla, Kimito.

På plats finns uppskattningsvis 30-40 företag från olika branscher i regionen. Bland annat metall-, båt-, hotell och restaurangbranschen samt bemanningsföretag.

Tanken bakom Jobb på Kimitoön-Expo är att konkret främja näringslivet och sysselsättningen samt att locka fram dolda arbetsplatser. Samtidigt uppmuntrar satsningen också till samarbete företagare emellan.