DJI_0785

Näringslivs- & företagstjänster

Kimitoöns kommun vill uppmuntra till samarbete och nätverkande, tillväxt och nyanställning samt nyetableringar och företagsstarter. Vi har ett antal verksamhetslokaler och tomter som kan passa just för ditt företag.

Kommunens resurser är företagsrådgivningen (nyetablering, tomter, lokaler, företagsstöd m.m.), marknadsföring (kampanjer, mässor) och turismteamet (besöksnäringen). Därtill vill kommunen ge en smidig service i byggnads- och planeringsfrågor.

Näringslivsfrågorna i Kimitoöns kommun bevakas av näringslivsnämnden och drivs av utvecklingsavdelningen i samarbete med kommunens övriga avdelningar. Vi jobbar för förbättrade verksamhetsförutsättningar för Kimitöns existerande näringsliv och för att skapa förutsättningar för nyetableringar.

Kimitoön har även ett eget näringslivsteam som behandlar näringslivsrelaterade frågor. Teamet möts cirka fyra gånger per år och består av lokala företagare och representanter från kommunen.

I Kimitoöns kommunstyrelses alla beslut görs en näringslivskonsekvensbedömning.

Nyhetsbrev & sociala medier

Flytta ditt företag till Kimitoön!

Vi har plats för både bostäder och verksamheter. Med endast en timme bilväg till Åbo, två timmar till Helsingfors, samt en hamn i Dalsbruk med åtta meters djup, erbjuder Kimitoön fina möjligheter för många olika typer av företag.