_LJO1368

Lantbruksärenden

Landsbygdsförvaltningen sköts sedan 1.1.2013 genom ett samarbetsavtal som ingåtts mellan Kimitoöns och Sagu kommuner samt Pemar, Pargas och St Karins städer med Pemar stad som arrangör av tjänster. Landsbygdsombudsmännen betjänar odlarna vid fem servicepunkter.
Landsbygdsförvaltningen ansvarar för lantbrukets stödsystem, bedömer skördeskador, upprätthåller djurregister och sköter flyghavreövervakning.

Lantbrukare kan ansöka om stöd för binäringar från landsbygdsprogrammet. Mer info under företagsstöd.

Fakta om Kimitoöns lantbruk

Aktiva gårdar: 170
Åkerareal i odling, ha: 9 810
Medelareal, ha/gård: 57,7

Huvudsaklig produktionsinriktning är spannmålsodling. Antalet djurgårdar på Kimitoön är cirka 20.

Huvudsakliga odlingsväxter 2017

Vete: 2 700 ha
Korn: 1 500 ha
Oljeväxter: 800 ha

Direktförsäljning