IMG_3682_SC

Sysselsättning

Vi på sysselsättningsenheten erbjuder dig stöd i frågor som har med arbete att göra. Är du osäker på ditt nuvarande jobb, söker du arbete, vill du byta bransch eller är intresserad av att veta vilka andra former av sysselsättning som finns? Ta kontakt!

Arbetslivsträning

Arbetslivstränare Maria Lindberg ger vägledning för att komma vidare vidare till studier, arbete eller andra former av sysselsättning. Arbetslivstränaren finns vid Ekocenter.

Ekocenter

Återvinningscentralen Ekocenters mål är att erbjuda arbete åt människor som är i svag position på arbetsmarknaden. Vi erbjuder möjlighet till arbetsprövning, lönesubventionerat arbete och rehabiliterande arbetsverksamhet. Deltagarna ges även möjlighet till coachning i samarbete med ungdomsverkstaden och stöd av arbetslivstränaren.

Ekocenters verksamhet och butik finns på Lingonvägen i Dalsbruk.

Ungdomsverkstaden

Ungdomsverkstaden ISLA+ är avsedd för ungdomar i ålder 16-29 år. Ungdomarna kan söka sig till ungdomsverkstaden via TE-byrån eller socialarbetaren på kommunen. Ungdomen kan även själv ringa upp ungdomsverkstaden och komma överens om ett besök.

Verksamhetsidén är att göra en plan för ändamålsenlig placering i utbildning, arbete eller annan sysselsättning/åtgärd. Ungdomsverkstaden erbjuder individuell vägledning/handledning samt gruppaktiviteter. Gruppaktiviteterna sker både på ungdomsverkstaden och utanför ungdomsverkstaden.

På ungdomsverkstaden kan ungdomen tillsammans med sin handledare diskutera i förtroende om sina tankar och frågor och få hjälp och stöd utifrån en gemensamt utformad handlingsplan som har klart definierade mål.

Ungdomsverkstaden ISLA+ finns i DIT-center, Masugnsvägen 5, Dalsbruk.

Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet har som syfte är att vara närvarande bland ungdomarna och ge dem möjlighet till en trygg och förtroendefull vuxenkontakt.
Inom det uppsökande ungdomsarbetet söker man tillsammans med den unga lösningar på olika svårigheter och frågor.  Den unga får hjälp att nå de tjänster som behövs.

Det uppsökande arbetets viktigaste syfte är att hjälpa unga personer i åldern 16-29 år som:

  • inte studerar 
  • eller inte befinner sig på arbetsmarknaden
  • eller som behöver stöd att få tillgång till olika tjänster.
Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder den unga stöd i ett tidigt skede, om den unga själv vill ta emot stödet.

Kontakt: Vilma Pikkarainen, Uppsökande ungdomsarbetare, 040 5373914, etsivat(at)kimitoon.fi