Gå till innehållet

Sommarjobbssedlar för unga

Kimitoöns kommuns sommarjobbssedel är riktad till kommunens unga. Sedeln är en bonus till arbetsgivaren värd 500 euro för anställning av en ungdom för sommarjobb.

Med satsningen på sommarjobbssedeln vill kommunen sänka tröskeln för de lokala företagen att anställa, åtminstone för en kortare tid. Varje nytt sommarjobb som skapas tack vare sommarjobbssedeln är ett tillskott i det lokala näringslivet. Samtidigt kan sommarjobbet ha stor inverkan på den ungas riktning framåt i livet.

Bakgrundstanken är att satsningen på sommarjobb med hjälp av sommarjobbssedeln i förlängningen ska återbetala sig i form av ökad sysselsättning och ökat välmående bland unga i kommunen.

Sommarjobbssedeln lottas ut bland dem som ansökt. Ungdomarna söker själv sitt sommarjobb genom att kontakta företag eller föreningar på Kimitoön. Sedeln är en bonus åt arbetsgivaren värd 500 euro för minst en månads sommarjobb.

Sommarjobbssedel 2023

Ansökningen om sommarjobbssedlar år 2023 har avslutats.

Ta kontakt