Nyhetsarkiv

01.11.2018 10:53

Ansök om föreningsbidrag 5-21.11.

Kultur- och fritidsnämnden i Kimitoön lediganslår följande bidrag för registrerade föreningar med Kimitoön som hemort att sökas under tiden 5-21.11.2018:

  1. Planbidrag för idrottsföreningar
  2. Kartbidrag för idrottsföreningar
  3. Motionsbanebidrag för idrottsföreningar
  4. Utbildningsbidrag för medborgarorganisationer

Ansökningarna skickas med elektronisk blankett:

Bidragsanvisningar:

Ansökningarna bör vara inlämnade senast onsdagen den 21.11.2018. Ansökningstiden är bindande och senare ankomna ansökningar beaktas inte. Mera information fås av fritidschef Bo-Eric Ahlgren tel. 02 4260 211.


Tillbaka till rubrikerna