Nyhetsarkiv

11.10.2018 12:24

Avgiftsfri mottagning av räfsavfall inleds den 15 oktober

Räfsavfall mottas avgiftsfritt vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer 15.10-12.11.2018. Kimitoöns sorteringsstation betjänar tors kl. 13–18 och till slutet av oktober även tis kl. 10–15 samt lör 27.10 kl. 10–15.

Som räfsavfall mottas löv, barr, gräs och kottar. Alla slags grenar och kvistar kan föras till avfallscentralerna och sorteringsstationerna avgiftsfritt året runt, inte enbart under kampanjen. Den avgiftsfria mottagningen gäller ordentligt sorterade lass som levereras med personbil, paketbil, släpvagn eller lastbil. Ifall kunden förutom räfsavfall även har kvistar och grenar i lasset, bör materialen hållas skilt för sig genom att till exempel dela lasset i två delar. Äpplen mottas som bioavfall och för dem debiteras en avgift i enlighet med prislistan.


Större partier räfsavfall, såsom traktorlass eller lastbilslass, mottas endast vid Toppå avfallscentral i Åbo samt vid avfallscentralerna Isosuo i Reso, Rauhala i Pargas och Korvenmäki i Salo. Små partier, såsom personbilars släpvagnslass eller paketbilslass, kan föras till alla mottagningsplatser.

Utnyttja räfsavfallet i trädgården

LSJH levererar räfsavfallet, som mottagits vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna, vidare till cirkulation. Av räfsavfallet tillverkas mull, av kvistarna och grenarna flis. Båda produkterna används i skötseln av grönområden. Trädgårdsavfall är ett ypperligt näringsämne och det mest miljövänliga sättet att utnyttja det vore att använda det där det uppkommer – i den egna trädgården.

Räfsavfall kan till exempel under torrt väder köras med gräsklipparen till smått hack som lämnas på gräsmatta. Löven som faller ner från träden och gräsklippningsavfallet är värdefull näring för jordmånen. Avfall som uppkommer i samband med beskäring av träd, kan finfördelas med en grensax och användas som marktäckning, som jordförbättringsmedel eller som flis på planteringar. På detta sätt får man näringsämnena i omlopp genast på den egna gården.

Anvisningar för avlämning av räfsavfall samt ris och kvistar:

  • Till räfsavfall räknas löv, barr, gräs och kottar. Ris och kvistar (även taggiga kvistar såsom hagtorn och rosenkvistar) tas avgiftsfritt emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationerna, förutom under kampanjen, även året runt.
  • Den avgiftsfria mottagningen gäller personbils- och paketbilslass samt släpvagns- och lastbilslass.
  • Inga blandade lass: ris och räfsavfall måste skiljas åt t.ex. genom att dela lasset i två delar. Detta gäller även lastbilslass. För blandade lass, levererade med lastbil, debiteras det normala priset enligt taxan.
  • Blanda inte annat avfall i lasset (t.ex. plast eller metall). För ett blandat lass debiteras en mottagningsavgift i enlighet med prislistan.
  • Äpplen är avgiftsbelagt bioavfall, som tas emot mot vid LSJH:s sorteringsstationer.
  • Om räfsavfallet är packat i säckar, bör säckarna tömmas på mottagningsplatsen.
  • Anmäl dig till personalen vid avfallscentralen eller sorteringsstationen.
  • Efter kampanjens slut tas små partier räfsavfall emot enligt följande: 0,50 €/200 liter (inkl. moms 24 %), 2,50 €/m³ (inkl. moms 24 %) och lastbilslass för 30 €/ton (moms 0 %).
  • Stubbar, virke och övrigt avfall tas emot enligt prislistan vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer.

Tilläggsuppgifter:

Jyri Metsänranta
driftchef
tfn 02 727 6850
jyri.metsanranta@lsjh.fi


Tillbaka till rubrikerna