Nyhetsarkiv

02.07.2018 15:01

Hälsocentralens sommarinfo 2018

Hälsostationen i Dalsbruk är stängd under tiden 18.6-19.8.2018.

Hälsocentralen ordnar en kostnadsfri samtransport med minibuss varje tisdag under tiden 19.6-7.8.
Minibussen startar från läkarmottagningens i Dalsbruk huvudingång kl. 8.00 och tillbaka från Kimito läkarmottagnings huvudingång kl. 10.00 samma dag. Du bokar din plats i bilen samtidigt som du bokar tid till någon av hälsocentralens mottagningar i Kimito. Samtransporten körs av Taxi Mikaela Suominen, som vid behov kan kontaktas på tfn 0400 947 129.

Verksamheten fortgår vid Kimito hälsostation hela sommaren må-fre kl. 8-16 på adressen Vårdbackavägen 4-6, 25700 Kimito. Ring innan du kommer till läkarmottagningen.

Tidsbeställning
  • Läkarmottagning tfn (02) 4260 400.
  • Laboratorium tel.tid kl. 13-14 tfn (02) 4260 454.
  • Munhälsa tidsbokning helst kl. 8-9 tfn (02) 4260 525.
  • Diabetesmottagning tel.tid kl. 12-13 tfn 040 0291 150.
  • Fysioterapi tel. tid må och to kl. 9-10 tfn (02) 4260 434 och 040 7660 858.
  • Hälsocentralsjukhus tfn (02) 4260 438.
  • Barn-, mödra- och preventivrådgivning, vaccinationsmottagning tfn (02) 4260 499.
Läkarjour vid Kimito mottagning må-fre kl. 8-16. De närmaste läkarjouren under vardagar kl. 16-08 samt veckoslut och söckenhelger är:
  • Jouren i  Salo tfn (02) 7723 611,Sairaalantie 9, 24130 Salo.
  • Samjouren i Åbo tfn (02) 313 8800, Keramikfabriksgatan 1, 20520 Åbo.
Tandläkarjour dagtid vid Kimito mottagning. Kvällar, veckoslut och söckenhelger i Åbo, Keramikfabriksgatan 1, 20520 Åbo.
Tidsbeställning: vardagar kl. 15.30-18, lö-sö och söckenhelger kl. 9-11, tfn (02) 313 1564. Övriga tider utanför tjänstetid kontaktas samjourens infotelefon tfn (02) 313 8800.

Företagshälsovården är stängd 25.6-29.7, tfn (02) 4260 499.

Röntgen är öppen under tiden 16.7-12.8 endast må-ons, tel.tid 12-13, tfn (02) 4260 424.
Ergoterapin är stängd 2-22.7. Övriga tider: tel.tid onsdagar kl. 9-10, tfn (02) 4260 436.

Minnes- och seniorrådgivningen
är stängd 18.6-15.7 och har mottagning i rådgivningens utrymmen på Kimito hälsostation 16.7-19.8 på torsdagar och ojämna veckor även på onsdag, tfn (02) 4260 534.

Sommargäster vårdas i akuta fall eller med skriftlig vårdplan från hemkommunen.


Tillbaka till rubrikerna