Nyhetsarkiv

05.11.2018 15:10

Har du en projektidé om fisk?

Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp utvecklar fiskerinäringarna i Skärgårdshavet, bland annat genom att finansiera lokala och allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt. Privata investeringsprojekt får fiskeaktionsgruppen inte finansiera.

Mer information:

Fiskeaktionsgruppens nästa möte hålls under december-januari, beroende på inkomna ansökningar.

Har du en projektidé? Ta kontakt:


Maria Saarinen
Aktivator, Fiskeaktionsgruppen i Skärgårdshavet
I samma båt - Samassa veneessä rf ry
Tel. 0400 260 094
maria.saarinen(at)sameboat.fi


Tillbaka till rubrikerna