Nyhetsarkiv

10.08.2018 11:12

Kårkulla hushållsvatten

Kimitoöns Vatten har fått undantagstillstånd gällande fluoridhalten i Kårkulla vattendistributionsnät.
Kimitoöns Vatten installerar en vattenpost som innehåller blandat vatten från Kårkulla och Nordanå.
Mera information finns på Kimitoöns Vattens hemsida.

Tillbaka till rubrikerna