Nyhetsarkiv

02.07.2018 15:02

Kommunkansliets öppettider sommaren 2018

Kommunkansliet i Kimito, Vretavägen 19 är stängt under tiden 25.6 – 22.7
Servicepunkten i Dalsbruk, Malmvägen 2, är stängd under tiden 9.7 – 6.8.

Allmänheten hänvisas till det kommunkansli som är öppet, tfn (02) 42 600 eller till servicerådgivningen i Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106. Öppettider må och fre kl. 14-19.00 och ti kl. 10-16.00.

Under tiden 9 - 20.7 då vardera kommunkanslierna är stängda betjänas allmänheten i brådskande fall av:

Miljö och teknik                    tfn 040 672 1408
Kimitoöns Vatten, jour          tfn 044 335 6877
Socialenheten, tidsbeställning  tfn 044 335 0843

Handlingar framlagda till påseende finns, enligt skild kungörelse, i huvudsak på biblioteket i Dalsbruk eller Kimito.

Turistinformationen i Kimito (Luckan, Villa Lande), må-fr kl. 12-17.00 tel. 044-726 0170, Dalsbruk (Räpylä, vid torget) må-sö, kl. 9-16.30, tel. 010 235 1680, Kasnäs (Kasnäs turistinfo, hamnen) må-sö,  kl. 9-17.00, tel. 02 4260 170.

Tillbaka till rubrikerna