Nyhetsarkiv

13.08.2018 17:00

Konstkioskens ansökningstid förlängs - sök ännu denna vecka!

Konstkiosken, som är ett nytt i Kimitoöns kommun, innebär att det cirkulerar konstverkstäder i kommunens alla skolor under de följande två åren. Projektet, som startar i september, är ett av statens spetsprojekt. Målet är att skapa jämlika möjligheter för barn och unga att uttrycka sig kreativt.

Projektet erbjuder en ny form av verksamhet som en del av elevernas skoldag. Konstkioskens pedagog besöker tre skolor i veckan och arrangerar kreativ hobbyverksamhet under skoldagens längsta rast. Verksamhetens innehåll utformas och utvärderas i ett samarbete mellan kioskens arrangörer och skolornas elevråd.

– Vi vill att verksamheten ska reflektera elevernas verklighet och önskemål och ska sträva efter att skapa så mycket verksamhet på deras villkor - vad och hur de vill skapa, vill de ta ställning till något, och hur och när de vill visa sina verk för allmänheten, säger kultursekreterare Hanna Mehtonen-Rinne, som har varit med och skapat projektansökan. 

Deltagandet i Konstkioskens verkstäder är kostnadsfritt och frivilligt. Genom att delta i Konstkioskens verksamhet får de unga verktyg för att behandla och uttrycka upplevelser ur deras egen vardag. Samtidigt utvecklas deras kulturella medvetenhet och det föds en ny dialog mellan skolelever, skolan och kommunens konstnärer.

Kioskprojektet ägs av Sagalunds barnkulturcenter och förverkligas i samarbete med Kimitoöns kommun och kommunens skolor. Kärnpersonen i projektet är den kreativa kioskhandledaren, som nu söks och anställs i augusti. 

På grund av den varma sommarsäsongen förlängs ansökningstiden med en vecka. Ansökningstiden fortlöper till den 19 augusti. Mer information på Sagalunds barnkultursidor. 

Tillbaka till rubrikerna