Nyhetsarkiv

05.11.2018 14:44

Stöd för utplantering av fiskyngel

Skärgårdsnämnden beviljar understöd för utplantering av fiskyngel som skett år 2018.

I skriftlig ansökan bör framkomma den planterade yngelmängden, art och to­talkostnaderna samt var planteringen skett. Till ansökningen bör fogas kopia av kvittot över inköpt yngelmängd år 2018.

Ansökningarna bör inlämnas senast 3.12.2018 till Kimitoöns kommun, Benjamin Donner / SKGN,  Vretavägen 19, 25700 Kimito. Närmare uppgifter ges av turismchef Benjamin Donner, tel. 040 662 3833.


Tillbaka till rubrikerna