Nyhetsarkiv

10.08.2018 13:20

Studieunderstöd 2018 / Petter och Margit Forsströms Stiftelse

Unga finska medborgare som är skrivna i Lojo, Kimitoöns kommun eller Finby, eller hör hemma i
en av de omnämnda orterna, har möjlighet att ansöka om studieunderstöd för studier vid
universitet, högskolor, yrkeskolor eller yrkesinstitut. I ansökan bör framgå koppling till någon av de
aktuella orterna.

Ansökningstid 1.8-30.9.2018


Tillbaka till rubrikerna