rss Aktuellt

28.12.2018 10:08

Sotningsverksamheten förändras ‒ snart kan du själv välja sotare

Räddningslagen ändras den 1 januari 2019 i fråga om sotning så att räddningsverken inte längre har skyldighet att ta hand om ordnandet av sotningstjänster.

I praktiken får fastighetsägaren senast den 1 juli 2019 fritt välja sotare i och med att övergångstiden i lagen går ut. De nuvarande, gällande sotningsavtalen har en uppsägningstid som löper ut i slutet av juni 2019.

Detta ändras inte:

 • Fastigheten har fortfarande sotningsskyldighet, som fastighetsägaren ansvarar för.
 • Omfattningen av sotningsarbetet ändras inte.
 • Intervallerna för sotning är desamma som tidigare: eldstäderna och rökkanalerna i en byggnad som används för stadigvarande boende ska sotas minst en gång per år och i en fritidsbostad minst vart tredje år.
 • Sotaren har skyldighet att skriftligen meddela räddningsverket eventuella allvarliga säkerhetsbrister, t.ex. om det finns brister i eldstaden eller rökkanalen eller om stege, delar av tillträdesvägen eller säkerhetsutrustning på taket saknas eller är i dåligt skick.

Detta ändras:

 • Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningsverksamhet.
 • Sotaren kan fritt prissätta sitt arbete.
 • Reklamationer gällande sotning behandlas i fortsättningen av konsumentombudsmannen eller konsumentrådgivaren i kommunen.
 • Sotaren ska ge kunden ett intyg över utförd sotning, som ska innehålla följande uppgifter: byggnadens adress, vem som utfört sotningsarbetet, tidpunkten för sotningen, vidtagna åtgärder samt observerade fel och brister.
 • Uppbyggnaden av examen för sotare ändras. Sotaren ska ha avlagt yrkesexamen för sotare eller yrkesexamen inom husteknik med sotning som kompetensområde.

Ändringen av räddningslagen gällande sotning träder i kraft den 1 januari 2019, vilket innebär att sotningsbranschen i en del av sotningsdistrikten i Egentliga Finland öppnas för konkurrens. I området för dessa sotningsdistrikt kan vem som helst som är behörig sotare erbjuda de sotningstjänster som avses i lagen. Alla sotningsdistrikt i Egentliga Finland övergår till fri konkurrens senast den 1 juli 2019, då övergångstiden har gått ut.

I följande sotningsdistrikt i Egentliga Finland kan man fr.o.m. den 1 januari 2019 fritt välja sotare:

 • Pyhäranta (distrikt 1)
 • Nystad, norra (distrikt 2)
 • Nystad, södra (distrikt 3)
 • Nystad, Kaland (distrikt 4)
 • Letala (distrikt 5)
 • Virmo centrum (distrikt 6)
 • Virmo (distrikt 7)
 • Alastaro (distrikt 9)
 • Yläne och Oripää (distrikt 10)
 • Loimaa stad (distrikt 11)
 • Metsämaa (distrikt 12)
 • Loimaa 13 (distrikt 13)
 • Mietois (distrikt 17)
 • Nousis (distrikt 20)
 • Masko (distrikt 21)
 • Vahto (distrikt 23)
 • Lundo (distrikt 24)
 • Aura (distrikt 25)
 • Pöytis (distrikt 26)
 • Tarvasjoki (distrikt 27)
 • Mellilä (distrikt 29)
 • S:t Mårtens (distrikt 30)
 • Somero (distrikt 32)
 • Iniö (distrikt 33)
 • Merimasku och Rimito (distrikt 35)
 • Nådendal (distrikt 36)
 • Pargas (distrikt 39)
 • Pemar (distrikt 42)
 • Halikko (distrikt 45)
 • S:t Bertils (distrikt 48)
 • Muurla (distrikt 49)
 • Kiikala (distrikt 50)
 • Suomusjärvi (distrikt 51)
 • Kimito (distrikt 56)
 • Västanfjärd (distrikt 57)
 • Finby (distrikt 58)
 • Bjärnå (distrikt 59)
 • Kisko (distrikt 61)

 

I följande sotningsdistrikt tillämpas distriktssotningssystemet t.o.m. den 30 juni 2019:

 • Gustavs (distrikt 14)
 • Tövsala (distrikt 15)
 • Vemo (distrikt 16)
 • Villnäs (distrikt 18)
 • Lemo (distrikt 19)
 • Rusko (distrikt 22)
 • Pöytis, f.d. Karinais (distrikt 28)
 • Koskis (distrikt 31)
 • Velkua (distrikt 34)
 • Reso (distrikt 37)
 • Åbo (distrikt 38)
 • S:t Karins (distrikt 40)
 • Pikis (distrikt 41)
 • Pemar (distrikt 43)
 • Sagu (distrikt 44)
 • Kuusjoki (distrikt 46)
 • Salo (distrikt 47)
 • Dragsfjärd (distrikt 55)
 • Bjärnå västra (distrikt 60)
 • Houtskär, Korpo och Nagu (distrikten 52, 53 och 54), t.o.m. den 31 maj 2019.

Distriktssotareområdena kan ändra, så följ med situationen på räddningsverkets sidor.

Mera information:

Riskhanteringschef Petri Tassila, tel. 050 4330 253, petri.tassila@turku.fi (på finska)

Ledande brandinspektör Knut Lehtinen, tel. 050 4319 602, knut.lehtinen@turku.fi (på svenska)


Tillbaka till rubrikerna