strategibild_SO

Delta & påverka

Det finns många sätt att delta i och påverka den kommunala verksamheten i Kimitoöns kommun.

Respons och kontakt

Om du vill ge respons eller framföra ett önskemål till kommunen, gör det med hjälp av responsblanketten, inte med initiativblanketten.

Dinåsikt.fi

Dinåsikt.fi är en diskussionskanal där tjänstemän, politiker, invånare, fritidsboende och andra intresserade kan diskutera och påverka aktuella saker.

Bekanta dig med tjänstens regler före användning. Nedan finns de aktuella diskussionstrådarna listade.

Dinåsikt.fi - Diskutera - Delta - Påverka

Dalsbruks idrottspark kommer att piffas upp. Arbetet är ännu i idéstadiet. Under år 2018 planeras parken. Kom med dina idéer och åsikter!
Kimitoöns kommun samlar idéer för utveckling av Bruksparken i Dalsbruk. Det är möjligt att förbättra trivseln genom till exempel planteringar, utemöbler och konst. Delta och påverka!

Invånarinitiativ

Kommuninvånarna har rätt att lämna initiativ till kommunen i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Initiativet formuleras fritt, men det ska alltid vara skriftligt. Anonyma initiativ handläggs inte. Ett initiativ är inte en fråga. Initiativet handläggs i kommunen av den myndighet vars verksamhetsområde ärendet tillhör. Initiativtagaren får veta vilka åtgärder som har vidtagits på basis av initiativet.

Initiativblanketten kan:

Skriv alltid tydligt vad ärendet gäller. Också namn och kontaktuppgifter är obligatoriska.

Vi registrerar initiativet och vidarebefordrar det till den behöriga myndigheten i kommunen. När ärendet har inletts skickar förvaltningen ett meddelande till den adress du gett. Med ärendets diarienummer kan du senare fråga i vilket behandlingsskede ärendet befinner sig.

Öppna invånarträffar

Årligen arrangeras öppna invånarträffar i vilka kommuninvånarna kan komma samman och diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstemän. Följ med aktuellt för mer information kring dessa. 

Sociala medier

Kommunen har flera olika sociala medier, dessa listas i sin helhet under sidan press & media.

Organ för deltagande och påverkan

Utöver nämnderna har kommunen olika råd som är tillsatta av kommunstyrelsen.

Övriga sätt att påverka