Ekonomi

FO-nummer

Kimitoöns kommun och Kimitoöns vatten använder samma FO-nummer:

0133833-7.

Fakturering

Kimitoöns kommun och Kimitoöns vatten har övergått till att även ta emot fakturor elektroniskt som nätfakturor. Vi önskar att fakturorna i första hand skickas som nätfakturor.

1. Nätfakturor

OVT-adress/Nätfakturaadress:

Kimitoöns kommun
OVT-adress: 003701338337
Nätoperatör: CGI
Förmedlarbeteckning (operatörbeteckning): 003703575029

Kimitoöns vatten
OVT-adress: 00370133833702
Nätoperatör: CGI
Förmedlarbetckning (operatörbeteckning): 003703575029

2. Pappersfakturor

Om nätfaktura ännu inte kan skickas ber vi att pappersfakturorna riktas till nedanstående adress:

Kimitoöns kommun
Inköpsreskontra
PB 22
25701 Kimito

Kimitoöns vatten
Inköpsreskontra
PB 22
25701 Kimito 

Till faktureringsadresserna får inte skickas annat material än fakturor samt bilagor till dem. Övrigt material skickas till kontaktpersonen i kommunen.

I alla fakturor som riktas till Kimitoöns kommun och Kimitoöns vatten bör beställarens namn anges som referens.

Tilläggsinformation: Birgitta Ginström, tel. (02) 4260 125, förnamn.efternamn(at)kimitoon.fi

Faktureraren bör följa bestämmelserna i momslagen § 209 för innehållet i fakturorna.

Indrivning

Indrivning av fakturor sköts av Lowell Finland Ab.

Kontaktuppgifter till Lowell via länken här.

Tilläggsuppgifter om inkasson ges på numret: 02 4260 124.

Betjäningsavgifter

De vanligaste avgifterna nedan, resten fås på begäran.
  • Intyg, protokollutdrag eller kopia av handling
  • svartvit A4 2,00 euro/första sidan – följande sidor 0,50 euro/sida
  • färgkopia A4 4,00 euro/första sidan – följande sidor 2,00 euro/sida
  • svartvit A3 5,00 euro/första sidan – följande sidor 3,00euro/sida
  • svartvit A2 eller större 5,50 euro/sida
  • elektronisk utskrift av ritningar och kartor 15,00 euro/sida
  • På begäran givet intyg 10,00 euro
  • Matrikelutdrag 10,00 euro
  • Förhandsbesked att kommunen avstår inlösningsrätt vid fastighetsköp 50,00 euro