Kungörelser

18.12.2017 09:16

Avslutande av Gräsböle vindkraftdelgeneralplaneringen

KUNGÖRELSE

Tekniska nämnden har den 12.12.2017 beslutat att avsluta planeringen av Gräsböle vindkraftpark samt att upphäva byggförbudet på Gräsböle vindkraftsdelgeneralplaneområde.

Kimitoön 18.12.2017
Tekniska nämnden


Tillbaka till rubrikerna