Kungörelser

04.01.2019 06:00

Planer till påseende

Tekniska nämnden har den 18.12.2018 fattat följande beslut.

Att framlägga planförslaget för detaljplanen för Dragsfjärds kyrkoby gällande kvarteren 338, 339, 340 och VP-området till påseende under tiden 4.1-3.2.2019.

Att anhängiggöra revideringen av stranddelegeneralplanen för Dragsfjärds västra skärgård.

Att framlägga planförslaget för Kimito stranddelgeneralplanändringen gällande lägenheterna 322-473-1-5, 322-473-1-6 och 322-473-1-45 till påseende under tiden 4.1-3.2.2019.

Att framlägga förslaget för vattentjänstverkets verksamhetsområdes tätorter till påseende under tiden 4.1-3.2.2019.

Planerna och kartorna finns till påseende i Kimito kommunkansli, tekniska kansliet och på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi. Eventuella skriftliga åsikter och anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, PB 22, 25701 KIMITO eller per e-post på adressen plan@kimitoon.fi.

Kimitoön 28.12.2018
Tekniska nämnden

Länk till kungörelselistan

 


Tillbaka till rubrikerna