Kungörelser

10.12.2018 11:07

Upphörande av förbindelsebåtsbryggorna på landsväg 12052 Rosala - Hitis som landsväg

Lagen om trafiksystem och landsvägar, 103§

Trafikverket har 10.12.2018 genom sitt beslut LIVI/404/04.01.01/2017 godkänt vägplan Upphörande av förbindelsebåtsbryggorna på landsväg 12052 Rosala - Hitis som landsväg, Kimitoön.

Kopior av beslutet och de handlingar som utgör dess grund är offentligt framlagda under 30 dagar 8.1–7.2.2019 i Kimitoöns kommun på adressen:

Villa Lande/Kimito bibliotek, Engelsbyvägen 8, Kimito.

Mer information om planen ges av projektchef Timo Bäcklund vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 782.


Tillbaka till rubrikerna