Kungörelser

29.08.2018 11:35

Vatten- och miljötillståndsansökan

Odling av fisk i nätbassänger i havet i sundet mellan Stora och Lilla Granholmen och vinterförvaring av fisk i nätbassänger på området mellan Kasnäslandet och Djurholmen.

Läs hela kungörelsen

Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan även läsas på Regionförvaltningsverket egna sidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna