Bengtskärin majakka

Kimitoön - En aktiv skärgårdskommun

Kimitoön är en skärgårdskommun med 3 000 öar. Vi ligger mellan Åbo och Helsingfors, nästan rakt söderut från Salo.

Naturen och skärgården står högt i kurs i kommunens inflyttarenkäter, när det frågas vad som är det bästa med Kimitoön. Ett växande antal turister kommer till ön av samma orsaker.

Till exempel Örö, Bengtskärs fyr och Kasnäs är populära besöksmål. Festivalerna Kalkholmsfestivalen, Kimitoöns Musikfestspel, Baltic Jazz, Norpas och September Open drar en hel del besökare under sommaren.

Tvåspråkigheten på ön vilar på praktiska och toleranta grunder. Det är helt på sin plats att tala svenska eller finska med den man möter, lika okej är det att den som svarar använder sitt eget modersmål - huvudsaken är att båda gör sig förstådda.

Kimitoön har ett aktivt näringsliv – den senaste stora satsningen är köpet av hamnen och industriområdet i Dalsbruk. Över 35 000 kvadratmeter mångsidiga lokaler bytte ägare i och med affären.


Historia

Kimitoön fick fast bosättning genom den svenska kolonisationen på 1100-talet. Vikingarnas färder i österled har gått via Hitisområdet och Kimitoöns stränder.

Kimito församling omnämns för första gången på 1320-talet. Dess stenkyrka, St Andreaskyrkan, är från 1460-talet. Greve Axel Oxenstierna mottog i början av 1600-talet Kimito som förläning och gavs rätt att grunda en stad i sitt friherreskap – ett privilegium som ännu inte förverkligats.

Den industriella verksamheten har gamla traditioner. Dalsbruks järnverk grundades 1686 av Daniel Faxell och i Björkboda grundades 1734 en låsfabrik. Kalkbränning i industriell skala har idkats i Västanfjärd från 1800-talet till mitten av 1900-talet.

1800-talet var den livliga bygdeseglationens tid speciellt i Västanfjärd. När rederierna genomlevde sina bästa dagar var över 100 fartyg registrerade på Kimitoön.

I slutet av 1800-talet indelades Stor-Kimito i fyra kommuner (Kimito, Angelniemi, Dragsfjärd och Västanfjärd).

Skärgårdskommunen Hitis med 700 invånare förenades med Dragsfjärd 1969. Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärd bildade Kimitoöns kommun 2009.

Skärgårdshavets nationalpark inrättades 1983 av Forststyrelsen.   

Skärgårdshavets biosfärområde inrättades år 1994 och består av Skärgårdshavets nationalpark och skärgårdsområden kring den.