Kommunens organisation

Politik

Beslutsprocesserna i kommunen dirigeras av bland annat kommunens strategi, förvaltningsstadgan, koncerndirektivet och olika program.


Strategi - för personal och förtroendevalda

Kommunens strategi 2017-2021 anger riktlinjerna för vartåt Kimitoön utvecklas och hur orten ska se ut i framtiden.

Strategin är en del av personalens och förtroendevaldas dagliga arbete.

Förvaltningsstadga – för tjänsteinnehavare och förtroendevalda

Förvaltningsstadgan innehåller bestämmelser om kommunens förvaltnings- och beslutsförfarande. I en förvaltningsstadga bestäms t.ex. organens och tjänsteinnehavarnas befogenheter.

Den gällande förvaltningsstadgan godkändes 4.9.2017 av fullmäktige.

Koncerndirektiv

Koncerndirektivet gäller Kimitoöns kommun och dess dottersamfund. 

Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt för kommunkoncernen Kimitoön. Koncerndirektivet ska förenhetliga styrningen av samfunden, öka transparensen i verksamheten och förbättra informationsgången mellan kommunen och samfunden. 

Budget och bokslut

Tidigare budgetar och bokslut kan begäras från förvaltningsavdelningen.

Välfärdsberättelse

2017-2021

Utredningar och presentationer

Aftonskola 15.6.2017

Aftonskola 9.8.2017
Aftonskola 14.8.2017
Aftonskola 10.10.2017

Öppet diskussionstillfälle för invånarna 14.11.2017

Aftonskola 23.11.2017

Kimpassa-Allihopa 12.4.2018

Invånarträff 29.10.2018