Bildningsnämnden

Bildningsnämnden är uppdelad i svenska skolsektionen och i finska skolsektionen. Sektionerna ansvarar för respektive språkgrupp för utbildningsmöjligheterna för alla läropliktiga barn enligt deras ålder och förutsättningar. Sektionerna ansvarar också för förskolorna. Svenska sektionen ansvarar för Kimitoöns gymnasiums verksamhet.

2017-2021

Medlemmar:   Ersättare:  
Hanna Guseff, ordförande SFP Jonathan Nurmi SFP
Mika Lehtinen, vice ordf. C Arja Marjatsalo-Kyllästinen C
Taina Tilvis SFP Leif Byman SFP
Jonas Blomqvist SFP Jill Karlsson SFP
Maria Sten FS Janina Wikström FS
Johan Loukiainen FS Roger Thomander FS
Mikael Lindblom SDP Rikard Ström SDP
Thomas Lindroth SFP

Kristina Hakola-Wass VF Tiina Pulliainen Gröna