Bygg- och miljötillsynsnämnden

Bygg- och miljötillsynsnämnden har hand om tillsynsenheten (byggnadstillsyn och miljötillsyn).

2017-2021

Medlemmar   Ersättare  
Kim Viljanen, ordf. FS Yvonne Friman FS
Roger Hakalax, vice ordf. SFP Marlene Eriksson SFP
Stig Eggert SFP Ghita Edmark SFP
Eva-Lotta Granberg SFP Kim Wendelin SFP
Heikki Virtanen C Hans Franzén C
Jari Hollsten FS Patrick Joki FS
Birgitta Holmström SFP Patrik Sjöblom SFP
Eva-Stina Hellbom SDP Roger Forss SDP
Gunilla Avellan Gröna Maj Palmberg VF