Centralvalnämnden

2017-2021

Medlemmar   Ersättare  
Leif Byman, ordf. SFP Sami Siitojoki Gröna

Börje Salonen, vice ordf.

SDP Tuire Sundblom Saml
Ulla Johansson FS Sirpa Nieminen SDP
Marjaana Hoikkala C Jill Karlsson SFP
Sven-Olof Sjöblom VF Patrik Sjöblom SFP