Kommunens ledningsgrupp

Kommunens ledningsgrupp möts varannan tisdag under ledning av kommundirektören.

  • Anneli Pahta, kommundirektör
  • Mats Johansson, bildningschef
  • Greger Lindholm, teknisk chef
  • Maria Wallin, omsorgschef
  • Daniela Sundberg, tf förvaltningschef
  • Gunilla Granberg, utvecklingschef