Kommunkoncern

Dotterbolag (ägarandel)
 • Ab Kimitoöns Värme / Kemiön Lämpö Oy 100 %
 • Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy, Inkl. Berglund 75 % + Kiinteistö Oy Malminselkä 75 %
 • Fab Kimito Landsbygdsrådet KiOy 75,32 %
 • Dragsfjärds industri Ab / Dragsfjärdin teollisuus Oy 100 %
 • Oy Dalsbostäder Ab 100 %
 • Dalmed Oy 75 %
Samkommuner
 • Egentliga Finlands förbund 1,52 %
 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 2,00 %
 • Kårkulla 2,94 %
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä 2,30 %
 • Varsinais-Suomen erityshuoltopiiri 0,23 %
Intresse- och ägarintressebolag
 • Fastighets Ab Kimito Arkadia 9.9 %,  rösträtt i styrelsen 33,3 %
 • Bostads Ab Furubacken V:fjärd 43,60 %
 • Faxxell 2.0 41,24 %