Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder våren 2019 preliminärt följande dagar: 28.1, 25.2, 25.3, 29.4, 20.5 och 10.6

Ordinarie ledamöter

   

Personliga ersättare

 
Wilhelm Liljeqvist ordförande SFP         Johanna Sjöberg SFP
Rune Friman I vice ordförande FS Kristian Ek FS
Daniel Wilson II vice ordförande SFP Hanna Backman SFP
Helena Fabritius   SFP Roger Hakalax SFP
Ghita Edmark   SFP Leif Byman SFP
Maria Manelius   FS Henna Eggert FS
Ann-Marie Kulla   SDP Jari Lehtivaara SDP
Harri Kaitala   C Jonna Lappalainen C
Tomy Wass   VF Eija Lang Gröna