Kultur- och fritidsnämnden

Till kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde hör kulturverksamhet, idrottsverksamhet, ungdomsarbete och biografverksamhet. Till nämndens uppgifter hör också att stödja den verksamhet som utövas av föreningar och privatpersoner.

2017-2021

Medlemmar   Ersättare  
Rabbe Lindblom, ordf. FS Per-Håkan Bodö FS
Jonas Blomqvist, vice ordf. SFP Cathina Wretdal-Lindström SFP
Dennis Nordell SFP Yvonne Lönnström SFP
Jill Karlsson SFP Pål Byman SFP
Eva-Lotta Granberg SFP Kristian Ginman SFP
Anna Sundell FS Jenna Moberg FS
Arja Marjatsalo-Kyllästinen C Hanna-Leena Kaitala C
Jari Lehtivaara SDP Roger Forss SDP
Madelene Häggman VF Silja Pettersson Gröna

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar också i följande frågor:
1. ansvarar för kommunens idrottsplaner, simstränder samt sköter uthyrningen av kommunens idrottsutrymmen till föreningar och privatpersoner
2. koordinerar kulturverksamheten i kommunen tillsammans med föreningar, kultur- och konstutövare och övriga enheter inom kommunen.