Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden ska sörja för den strategiska ledningen av kommunens social- och hälsovård samt specialsjukvården. Omsorgsnämndens ska, inom ramen för sin kompetens och utöver det som bestäms i social- och hälsovårdslagstiftningen och övriga bestämmelser, verka för främjandet av en fysiskt, psykiskt och socialt trygg miljö i kommunen.

2017-2021

Medlemmar   Ersättare  
Niklas Guseff, ordf. SFP Johanna Wikgren-Roelofs SFP
Mikael Hellbom, vice ordf. SDP Per Dannström SDP
Patrik Örtendahl SFP Carita Backas SFP
Birgitta Holmström SFP Cay Blomberg SFP
Malin Lindholm FS Leif Lindgren FS
Sven-Erik Kinos FS Elina Lücke FS
Ghita Edmark SFP Anders Nordell SFP
Jonna Lappalainen C Jouko Willberg C
Esko Antikainen VF Heidi Okker Gröna