Utskärsdelegationen

Kimitoöns kommun och Pargas stad har sedan år 2009 en gemensam utskärsdelegation. Delegationen består av sex medlemmar, fyra utsedda av Pargas stad och två av Kimitoöns kommun.                

Utskärsdelegationen har till uppgift att:

  • Följa upp och ta initiativ i frågor som berör infrastruktur; förbindelsebåtstrafik, tele- och datakommunikationer, farleder och bryggor, postgång etc.
  • Behandla frågor med anknytning till miljö- och näringslivsfrågor, befolkningsutveckling, boende och trivsel i utskärgården.
  • Följa med lagstiftningen som berör skärgården.
  • Upprätthålla kontakter till myndigheter som handhar för skärgården viktiga frågor.
  • Övriga för utskärgården viktiga frågor.

Delegationens ordförandeskap och vice ordförandeskap alternerar mellan kommunerna. Även delegationens sekreteraruppgifter alternerar på motsvarande sätt.

Delegationens ordförande och vice ordförande utgör samtidigt kommunernas representanter i styrgruppen för Skärgårdshavets biosfärområde.

Sammansättning 2017-21

Kimitoön

 
Ordinarie Ersättare
Daniel Wilson
Wilhelm Liljeqvist  
Jenny Örnell-Backman
Birgitta Holmström

Pargas

 
Jan-Erik Karlsson
Tove Mattsson
Laura Järvinen
Tore Johansson
Lilian Lundell
Birgitta Rosenberg
Tiina Johansson
Erica Helin


I utskärsdelegationens möten deltar även turismchef Benjamin Donner från Kimitoöns kommun samt projektkoordinator Katja Bonnevier från Skärgårdshavets biosfärområde. Dessutom inbjuds vid behov sakkunniga från olika myndigheter.